Mega Clean

« Naar overzicht
Mega Clean
Productomschrijving
Zettex Mega clean is een snelverdampende ontvetter voor het ontvetten van alle soorten ondergronden, zoals remschijven, remklauwen, cylinders, motoronderdelen etc. 

Materiaal
Aceton

Eigenschappen
  • Hoog reinigend 
  • Snel verdampend 
  • Snel ontvettend 
  • Eenvoudig in gebruik
  • Verbruikt minder
Leveringsvorm
• Spuitbus 500ml

Kleur

•Transparant
Toepassingen
Zettex Megaclean kan gebruikt worden op bijna alle metalen en kunststoffen. Voor het snel verwijderen van olie, vet, smeer enz.

Gebruiksaanwijzing
De te behandelen delen royaal inspuiten en opgelost vuil laten afdruipen. Bij hardnekkig vuil de Megaclean aanbrengen en met een metalen kam afsteken.

Ondergrond

Alle ondergronden moeten vet en stofvrij zijn.
Eigenschap Specificatie
Geur naar acetone
Toestandsverandering/ kookpunt ca. 58 °C
Dichtheid g/ml (20°C) ca 0,744 DIN 51757
Dampdruk mbar (20°C) ca. 200
Viscositeit mPas (20°C) <10 dynamisch
PH waarde onverdund (20°C) - n.m. DIN 19261
PH waarde 1% oplossing 20°C) 7
Vlampunt (°C) < 0 DIN 51755
Zelfontbrandingstemperatuur.(°C) 250 DIN 51794
Explosiegrenzen Vol % onderste 1,1 DIN 51649
Vol % bovenste 7,0 DIN 51649
Wateroplosbaarheid(20°C) 21 mg/l
Download MSDS bestandDownload TDS bestand Stel een vraag

Stel een vraag

Bel mij terug

Bel mij terug